VIAȚA ȘI ÎNVIEREA DE LA TEORIE LA ÎMPLINIRE

„Eu sînt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11:25

Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, și crede în Celce M’a trimes, are viața vecinică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, și acum a și venit, cînd cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și ceice-l vor asculta, vor învia. Ioan 5:24-25

În cei trei ani și jumătatea de lucrare mesianică, D-l Isus a vorbit despre tema învierii, ca fiind un lucru posibil, și că până la împlinirea lui nu este decât o chestiune de timp. Însă tocmai asta este problema noastră – timpul.

Celor doi ucenici care călătoreau spre Emaus, D-l le-a spus că aceste lucruri trebuia să se întâmple, dar, ca și pentru noi, problema timpului a fost un obstacol dificil pentru credința lor în înviere.

Credința în învierea are două componente majore:

  • Credința în învierea lui Hristos. Asta a fost și problema ucenicilor,
  • Și Credința în învierea noastră, care desigur, este problema urmașilor lui Hristos.

De ce avem îndoieli? Ei bine, din cauza spațiului de timp dintre anunț și împlinire. De la teorie la împlinire, există acest timp pe care, în condiții normale, ar trebui să-l umplem cu nădejde că acele lucruri despre care am auzit în cuvinte, se vor împlini, sau se vor concretiza în fapte.

Această credință este subliniată ca și condiție a mântuirii în Pavel, care spune că: Rom 10:9  Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mîntuit. 

În plus, pentru ca Domnul se ne întărească și să atenueze oboseala celor ce trebuie să așteptăm această împlinire, folosește în diferite situații în textul Scripturilor, expresia: în curând.  Luca 18:8, Rom 16:20, Apoc 3:11, 22:7, 12, 20. Și ca o încoronare a acestei nădejdi, citim în Evrei 10:35-37 următoarele cuvinte:35 Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! 36  Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v’a fost făgăduit. 37  „Încă puțină, foarte puțină vreme”, și „Cel ce vine va veni, și nu va zăbovi. 

Și, după cum explică Dicționarul Limbii Române, acest adjectiv temporal, curând înseamnă, în alte cuvinte, peste puțin timp; îndată, imediat, numaidecât, în scurt timp, nu peste mult timp, în scurtă vreme, sau la scurt interval de timp (în raport cu prezentul).

 

Așadar, bătălia mare pe tema: „Viața și Învierea de la teorie la împlinire” este pe acest spațiu, sau timp de așteptare.

 

După dovada istorică, de netăgăduit (Fapte 17), a învierii lui Hristos a treia zi după Scripturi, avem astăzi provocarea de a aștepta cu încredere numărul nostru de zile, pentru ca teoria propriei noastre învieri să devină un fapt, exact ca în cazul D-lui Isus.

Desigur, credința aceasta poate întâmpina dificultăți datorită măreției acestei împliniri. Învierea și triumful vieții depășește capacitatea noastră de logică și analiză, pentru că este o lucrare imposibilă, din punct de vedere uman. Însă tocmai în acest obstacol avem un suport fenomenal pentru credința în implicarea supranaturală a lui D-zeu în proces, devenind limpede că învierea lui Hristos, ca și învierea noastră, sunt lucruri supranaturale realizate prin puterea exclusivă a lui D-zeu.

Chiar în fața lui Hristos cel înviat din morți, ucenicii erau uluiți și se îndoiau, crezând că văd un duh (Luca 24:37), motiv pentru care D-l Isus le-a cerut ceva de mâncare, pentru a stimula credința lor, măcar în ceea ce vedeau cu ochii.

Acuma, Scriptura ne învață că atunci când îl vom vedea pe El, vom fi ca El (1 Ioan3:2).

Acum suntem copii ai lui D-zeu, și ce vom fi, ni s-a spus deja în versetul de mai sus. Așadar, acum celebrăm ce credem, iar atunci vom celebra că am crezut ce ni s-a spus. Iar asta este credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, care mântuiește și care aduce lucrurile, cu o precizie maximă, de la teorie la împlinire.

În ideea acesta, noi nu ne-am pus încrederea în Hristos nu numai pentru viața de aici, ci parcurgem spațiul dintre teorie și împlinire sărbătorind, proclamând această Evanghelie și cântând cu bucurie imnurile acestei nădejdii, care ne motivează să mergem înainte, în ciuda încercărilor și necazurilor vieții.

Psalmul 84:5-7  Ferice de ceice-și pun tăria în Tine, în a căror inimă locuiește încrederea. 6  Cînd străbat aceștia Valea Plîngerii, o prefac într’un loc plin de izvoare, și ploaia timpurie o acopere cu binecuvîntări. 7  Ei merg din putere în putere, și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. 

Noi astăzi sărbătorim ce am învățat din Scripturi și așteptăm, ce credem prin Duhul Sfânt, iar în spațiul temporal dintre teoria și împlinirea aceasta, ne adunăm la celebrare, cântăm, ne rugăm, ne bucurăm în nădejde și spunem și altora ce ne-a făcut nouă Domnul și că, pentru doritori, în harul lui Dzeu, mai există locuri vacante.

*Dacă citești aceste rânduri și crezi că viața și învierea despre care vorbim aici este o temă prea grea pentru tine, ai dreptate. Pentru că această viață și înviere sunt produse dumnezeiești, imposibile pentru natura umană. Iar ăsta este un motiv de stimulare a credinței că numai Domnul poate învia pe cineva din morți, și singura nădejde a omului este la El. Așadar, vino astăzi la credința în Evanghelia lui Hristos, care singura, poate da viață nouă, pentru timp și pentru eternitate.

*Iar dacă ești credincios și ai ajuns să te încurci în hățișurile raționamentelor și filosofiilor omenești și pui la îndoială vița și învierea, ești la distanță de o îngenunchiere de reabilitarea și înviorarea ta spirituală. Roagă-te D-lui și mărturisește-ți problemele, îndoielile și poticnirile. Adu-ți aminte că și ucenicii s-au îndoit, și D-l nu i-a repezit, ci le-a adus dovezi, care, în cele din urmă au biruit necredința și au transformat starea lor de teamă într-o mare bucurie, pentru care au fost gata chiar să moară.

Acum, de Sărbătoarea Învierii lui Hristos, mă rog ca Domnul să vă învioreze și să vă binecuvânteze cu o încredere nezguduită, că tot ce a spus El în Cuvântul Său, este DA și AMIN! Căci…dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. Rom 8:11 

Haideți să ne mângâiem unii pe alți cu aceste cuvinte!

HRISTOS A ÎNVIAT, și noi vom învia împreună cu El, Amin!

Total Page Visits: 3226 - Today Page Visits: 1