ABI FILADELFIA, organizare si viziune

*Biserica FILADELFIA este o Biserică Baptistă Independentă, de orientarea teologică fundamentală și neecumenică, cu o metodă de interpretare literală a Sfintelor Scripturi (vezi secțiunea Crez & Statut).

*Forma de guvernarea este congregațională, responsabilitatea conducerii și reprezentării fiind delegată  păstorului, sub călăuzirea Duhului Sfânt și potrivit Învățăturilor Sfintelor Scripturi, ne-recunoscându-se nici o formă de ierarhie sau conducere din afara Bisericii Locale.

*Biserica Filadelfia este implicată activ în misiune, prin susținerea spirituală și materială de misionari și în plantarea de noi Biserici Baptiste.

*Câștigarea de Suflete reprezintă o preocupare constantă de-a lungul anilor de lucrarea, prin vizite la uși, distribuire de materiale creștine, evanghelizări și alte acțiuni direcționate în afara Bisericii Locale:

Păstor Ilie Mondoc, născut într-o familie de baptiști la data de 1 Iunie 1961, în orașul Blaj, jud. Alba, unde a cunoscut pe Domnul Isus ca Mântuitor personal și unde L-a mărturisit public în apa botezului, în toamna anului 1982. După aproximativ patru ani a primit chemarea Domnului pentru lucrarea pastorală și a studiat (cursuri neoficiale) la Seminarul Baptist din București. Imediat după Revoluția din 89 s-a înscris pentru admitere la Institutul Baptist Emanuel din Oradea, pe care l-a absolvit în anul 1997. După obținerea licenței în teologie, a continuat studiile de masterat la West Coast Baptist College, SUA, program pe care l-a finalizat în anul 2015.

Din 1990, de când a fost ordinat, a plantat și păstorit Biserica Speranța din Rm. Vâlcea, fiind implicat activ în plantarea câtorva biserici în județul Vâlcea, precum și în ordinarea mai multor lucrători (păstori și misionari). Din anul 2002 păstorește Biserica FILADELFIA din Rm. Vâlcea și continuă să lucreze pentru creșterea bisericilor locale și plantarea de noi Biserici Baptiste.

Este  căsătorit cu Marieta, Domnul i-a binecuvântat cu patru copii, David, Sami, Lidia și Iliuță, care, în tot acest timp, le-au fost mereu alături în lucrare.

și

Misionar Chris Crocket, născut la data de 5 Mai 1976 în Tamworth, Australia . Este căsătorit cu Suzy și are 7 copii: Elijah, Ariella, Blake, Hosanna și Mordecai, Nate si Eden. A început studiile teologice la Sydney Bible Baptist College, și în al doilea an de studenție a intrat în lucrarea Domnului ca pastor asistent al Nepean Baptist Church din Penrith, Sydney, Australia. După terminarea studiilor teologice a continuat să slujească la Nepean până la 29 de ani. Atunci Domnul l-a chemat la lucrarea din România. După ce a fost ordinat de Nepean Independent Baptist Church, în anul 2007, Chris și familia au ajuns în România, unde a slujit alături de alt misionar în Caras Severin. În august 2008, Chris a venit la Râmnicu Vâlcea, unde continuă să slujească și astăzi în Biserica Baptistă Independentă Filadelfia, alături de pastorul Ilie Mondoc, unde în urmă cu 5 ani, au reuși să planteze o nouă Biserică Baptistă Independetă în Orașul Băbeni, Vâlcea, iar actualemnte lucrează pentru viziunea de a planta încă o Biserică la Sibiu.

*Lucrarea cu Librăria creștină, este o altă unealtă de zidire spirituală a celor credincioși, prin cărți și materiale alese cu grijă, cu învățătură sănătoasă, dar și pentru răspândirea Cuvântului spre cei nemântuiți. Aici puteți găsi, pe lângă o gamă de Biblii, cărți, DVD-uri, muzică bună, cești inscripționate, felicitări, semne de carte și alte obiecte interesante și de folos pentru toate vârstele. Pentru mai multe informații, vezi Suzy Crocket, telefon: 0743134559, sau e-mail: crockets4rm@yahoo.com.au   

*Biserica Filadelfia desfășoară activități pe diverse categorii: copii, adolescenți, tineret, femeie și bărbați, familii și persoane care vor să slujească la amvon.

*Colegiu și Publicații: Alături de alții slujitori ai Cuvântului, păstorii sunt implicați în predarea de cursuri la Colegiul Biblic Baptist din Republica Moldova și în publicarea de articole biblice la Revista „O Candelă în Noapte”.

 

Marturisirea de Credinta

 •  Noi credem în Sfânta Scriptură

Noi credem în Sfânta Scriptură, acceptând în întregime scrierile Vechiului și Noului Testament ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, inerant (fără greșală), insuflat în toate părțile lui ți de aceea, suficient pe deplin ca singura noastră regulă, infailibilă (care nu se schimbă) și singura autoritate pentru credință și practică.

Sfânta Scriptură este standardul de conduită (trăire) a Bisericii Locale.

*Ps. 119:160; Prov. 30:5a; I Tim. 3:14-15; II Tim.1:13; 3:16-17; I Petru 2:12; II Petru 1:19-21,.

 • Noi credem într-un singur Dumnezeu adevărat

Noi credem într-un singur Dumnezeu adevărat: El este o Ființă inteligentă, suverană, spirituală și personală; perfectă, infinită și veșnică în ființa Sa; sfințenie și dragoste, înțelepciune și putere, absolut separat de lume și deasupra ei ca și Creator al acesteia și totuși prezent peste tot în lume ca și susținător al tuturor lucrurilor (Transcendent & Imanent). El este revelat ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, (Fânta Treime) trei persoane distincte, însă fără o diviziune a naturii, esenței sau ființei, fiecare având o lucrare distinctă în relația lui Dumnezeu cu creația Sa și poporul Său.

*Gen .1:1; Ex. 15:11; Ps.83:18; 139:7-9; Mat.28:19; Ioan 10:30;   FA 15:26; 17:24; Rom.1:19-20;  Ef.4:6.

 • Noi credem în Domnul Isus Hristos

Noi credem în Domnul Isus Hristos; El este a doua persoană a Sfintei Treimi, Cuvântul etern și Singurul Fiu născut din Tatăl, fără nici o schimbare în persoana Sa divină, El s-a întrupat, devenind om prin minunea nașterii din fecioară, astfel continuând să fie pentru totdeauna atât Dumnezeu adevărat cât și om adevărat (I Tim.2:5). Ca om, El a fost ispitit în toate ca și noi, dar nu a păcătuit; ca Miel desăvârșit a lui Dumnezeu, El s-a dat pe Sine la moarte, vărsându-Și sângele pe cruce, purtând acolo păcatul lumii și suferind întreaga pedeapsă a mâniei divine în locul nostru; El a înviat în trup de slavă, ca Mare Preot s-a înălțat la cer, fiind Apărătorul și Mijlocitorul nostru la Dumnezeu; și va reveni în trup pe norii cerului.

* Mat.1:18-25; Ioan 1:1,14;  3:16; I Cor.15:3-7;Gal. 4:4-5; Filipeni 2:6-10; Evr. 4:14-16; I Ioan 2:1-2; 5:20.

 • Noi credem în Duhul Sfânt

Noi credem în Duhul Sfânt; El este a treia persoană a Sfintei Treimi, Agentul divin în natură , revelație și răscumărare; El convinge lumea cu privire la păcat, dreptate (neprihănire) și judecată; El naște din nou, locuiește, botează pecetluieșe și unge pe toți cei care devin copii ai lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos; mai departe El împuternicește, călăuzește, învață, mângâie, sfințește, dă daruri și umple credincioșii care se predau Lui.

*Ioan 3:5,14,16,17,26; 4:24; Rom 8:9; I Cor. 12:13; II Cor.3:17-18; Ef.1:13-14; 5:18; Evr.10:29.

 • Noi credem că toți oamenii sunt păcătoși și pierduți prin natură și voință liberă

Noi credem că omul este creat de Dumnezeu după chipul, asemănarea Sa: toți oamenii sunt păcătoși și pierduți prin natură și voință liberă. Datorită căderii prin neascultarea primului om, întreaga omenire a moștenit păcatul, atât în natură cât și în practică, înstrăinându-se de Dumnezeu și ajungând sub mânia și judecata Lui dreaptă, neavând în sine însuși nici un mijloc de salvare.

*Gen.1:27; 2:17; 3:6; I “mp.8:46; Ps.51:5; Ecl.7:20; Rom.3:23; 5:12,19; 6:23; Gal 3:11; Iacov 1:15; I Ioan 1:8.

 • Noi credem că mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru om

Mântuirea este darul nemeritat a lui Dumnezeu pentru omul păcătos, ea nu este posibilă fără nașterea din nou, care vine prin pocăință și credință  personală în jertfa de la crucea Golgotei a Domnului Isus Hristos; prin urmare mântuirea vine prin har, prin credință, nici meritată, nici procurată parțial sau în întregime prin vreo virtute sau lucrare umană.

În ea toți adevărații credincioși au ca posesiune prezentă darul vieții veșnice, o îndreptățire perfect justificată, înfierea în familia lui Dumnezeu, eliberare și securitate față de orice condamnare, toate resursele spirituale necesare pentru viață și evlavie, și garanția divină că ei nu vor pierii niciodată; această mântuire afectează omul în întregime.

În afara Domnului Isus Hristos nu există mântuire posibilă.

* Mat 3:2;  4:17; 17:30; Ioan 1:12;  3:3,5,7,14; 10:28-29; FA 2:38;  4:12; Rom 5:18;  8:1; II Cor 5:17; Ef.2:8-9; Filipeni 1:6; Tit 3:5;  I Ioan 5:1.

 • Noi credem în trăirea dreaptă și faptele evlavioase (conduita creștină)

Noi credem în trăirea dreaptă și faptele evlavioase; în nici un sens ca mijloace ale mântuirii, ci ca dovadă și roadă evidentă a acesteia; de aceea ca și creștini trebuie să ascultăm de Cuvântul Domnului nostru, să căutăm lucrurile de sus, să umblăm cum a umblat El, să împlinim datoria și privilegiul ducerii Evangheliei unei lumi pierdute; deoarece o viață creștină victorioasă și roditoare este posibilă numai pentru aceia care se dăruiesc în întregime Domnului Isus Hristos ca recunoștință pentru infinitele și nemeritatele îndurări ale lui Dumnezeu.

Faptele bune sunt o consecință, nu o condiție a mântuirii.

* Rom 12:1-2; Ef.2:10;  Filipeni 2:16; 4:8; Tit 3:8; I Petru 2:15.

 • Noi credem în existența îngerilor

Noi credem în existența îngerilor buni și a îngerilor răi:

Ei sunt creați de Dumnezeu, spirite, duhuri slujitoare.

A-ÎNGERI BUNI

Ei stau înaintea lui Dunezeu și I se Închină; și apără și

încurajează pe credincioși, transmit oamenilor voia lui Dumnezeu și duc la îndeplinire judecățile pronunțate de El.             *Ps.34:7, 91:11; Mat.18:10; Evr.1:13-14; Apoc.1:1-2; 19:10.

B-ÎNGERI RĂI

Ei sunt ființe spirituale, alungate din prezența lui Dumnezeu împreună cu Satan, și sunt destinate focului veșnic; se subordonează Diavolului ( Satan) și se opun voii lui Dumnezeu.   *Mat.25:41; Apoc. 12:19.

C-SATAN (Diavolul)

Noi credem în existența lui Satan: El a fost creat ca ființă sfântă și perfectă, dar prin mândrie și ambiție răutăcioasă s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, astfel devenind complet depravat în caracter, marele dușman a lui Dumnezeu și al poporului Său, conducătorul tuturor celorlalți îngeri răi și spirite rele, amăgitorul și dumnezeul acestei lumi prezente; puterile sale sunt vaste, dar strict limitate de voia permisivă a lui Dumnezeu, care stăpânește peste toate planurile rele spre bine; El a fost înfrânt și judecat la cruce și de aceea osânda lui eternă este sigură.

Noi putem să ne împotrivim lui și să-l biruim numai în armura lui Dumnezeu, prin sângele Mielului și prin puterea Duhului Sfânt.

*Isaia 14:12-15; Ezechiel 28:11-19; Mat.13:41; Ef.6:12; I Petru 5:8; I Ioan 3:8; Apoc.12:9-11; 20:10.

 • Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos

Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos; venirea Sa în văzduh pentru răpirea Bisericii Sale, care este nădejdea noastră binecuvântată, este întotdeauna iminentă; după ce Își va lua de pe pământ Biserica Sa care așteaptă, întâi prin învierea morților și apoi luarea celor vii, va revărsa asupra pămîntului judecățile drepte ale lui Dumnezeu peste lumea necredincioasă, apoi va reveni cu Biserica Sa și va așeza Împărăția Sa glorioasă și literală asupra tuturor națiunilor, pentru o mie de ani.

*I Tes.4:13-18; Iacov 5:8; Evrei 10:37; Iuda 14-15; Apoc.19:11-16; 20:4-7.

 • Noi credem în viața viitoare, învierea în trup și judecata eternă

-duhurile celor măntuiți, la moarte merg imediat pentru a fi cu Domnul Isus Hristos în cer, faptele lor vor fi aduse înintea scaunului de judecată a Domnului Isus Hristos pentru determinarea răsplătirilor, aceasta având loc atunci când Domnul Isus Hristos va veni după ai Săi;

-duhurile celor nemântuiți, la moarte merg imediat în locuința morților (hades), unde sunt ținute sub pedeapsă până la ziua finală a judecății, când trupurile lor vor fi înviate din mormânt; ei vor fi judecați și aruncați în iad, locul pedepsei finale i veșnice.

*Mat.25:34,46; 27:51-53; Luca 16:19-23; Ioan 5:28-29; I Cor.3:12-15; cap. 15, IICor 5:8-10; Apoc. 20:11-15.

 •  Noi credem în separarea între Biserică și stat

Noi credem în separarea între Biserică și stat, fiecare având sfere de responsabilitate diferite și distincte.

Biserica este liberă și autonomă față de stat.

*Mat.22:21; Rom 13:1-7.

 • Noi credem în preoția tuturor credincioșilor

Noi credem în preoția tuturor credincioșilor: Domnul Hristos este Marele nostru Preot, și prin El , fiecare persoană născută din nou are acces direct la Dumnezeu , având oportunitatea de a face cereri, mulțumiri, mijlociri fără necesitatea unui mijlocitor uman (preot), credinciosul are dreptul și datoria de a studia și interpreta Scripturile personal, călăuzit de Duhul Sfânt.

*Ioan 14:6; I Tim.2:1-5; II Tim.2:15; Evr.4:16; I Petru 2:5,9; I Ioan 2:1; Apoc.1:5-6.

 • Noi credem în instituția căsniciei

Noi credem în instituția căsniciei așa cum este definită de Scripturi; Aceasta a fost stabilită în mod divin la început ca unirea prin căsătorie a unui bărbat cu o femeie, în Domnul,până la moarte. Familia este instituția de bază a Bisericii și societății; fiecare  membru al familiei, soț, soție sau copil, are datorii și responsabilități distincte:Este responsabilitatea părinților de a-și crește copiii în învățătura și sfatul Domnului și de a le pune la dispoziție instruire creștină prin model creștin și educație generală. Copiii au datoria să-și respecte părinții.

Noi credem că Biblia se pronunță împotriva divorțului.

*Gen.2:18-25; 3:16; 18:19; Deutr.6:4-9; 32:46; Ps.78:5-6; 127:1-5; Prov.3:12; 13:24; 22:6; Isaia 28:9-10; Maleahi 2:16; Matei 19:3-9; I Cor.7:10-11, Ef.5:21-33; 6:1-4; Coloseni 3:18-21.

 • Noi credem în importanța Bisericii Locale

Noi credem în importanța Bisericii Locale: Biserica lui Hristos se organizează și identifică în biserici locale;

O Biserică nou-testamentală este o adunare locală a credincioșilor născuți din nou, botezați, uniți voluntar și organizați pentru a practica Cina Domnului și Botezul nou-testamental, pentru închinare, rugăciune, părtășie, învățătură și o mărturie unitară, și pentru angajarea  activă în îndeplinirea Marii Însărcinări.

*Matei 28:19-20; FA 2:14-42; Rom. 16:16; I Cor. 11:2; II Cor. 1:1; Apoc. 1:4.

 • Noi credem în independența și autonomia Bisericii Locale

Noi credem în independența și autonomia Bisericii Locale; fiecare biserică nou-testamentală, locală se organizează, se conduce și ia decizii fără nici o interferență ecleziastică și este liberă să coopereze cu alte biserici nou-testamentale așa cum o călăuzește Duhul Sfânt;

Biserica Locală are responsabilitatea de a urma modelul Bisericii Apostolice din Noul Testament și este direct răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. Ea este independentă de orice structuri ierarhice omenești, dar invariabil dependentă de Domnul Isus Hristos-Capul Bisericii.

*Mat.18:17,20; FA 6:1-5; 8:1; 13:1-3; 15:22-23; Gal.1:22; 1 Petru 5:2-3.

 • Noi credem în ordonanțele Bisericii Locale, Botezul și Cina Domnului

Noi credem că Bisericii Locale îi sunt date în mod deosebit două rânduieli: Botezul și Cina Domnului.

-Botezul în apă se face prin cufundare și se aplică o singurq dată persoanelor care vin la pocăință și credință, simbolizând astfel moartea, îngroparea și învierea împreună cu Domnul Isus Hristos; botezul nou-testamental este o mărturie și un legământ al credinciosului cu Domnul Isus Hristos și se face în Numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh.

-Cina Domnului este împărtășirea pâinii și a rodului viței de către credincios ca o comemorare continuă a trupului frânt și a sângelui vărsat al  Domnului Isus Hristos.

La Cina Domnului pot participa toți credincioșii născuți din nou, care au mărturisit pe Domnul Isus în apa botezului și sunt în bună rânduială cu Dumnezeu și cu semenii lor.

Cina Domnului se practică ori de câte ori hotărește Biserica Locală.

Botezul și Cina Domnului sunt simboluri și nu au putere de mântuire în sine.

*Matei 3:14-17; 26:26-30; 28:19-20; FA 2:41; 8:38-39; I Cor. 11: 23-34; I Petru 3:21.

 • Noi credem în două slujbe în cadrul Bisericii Locale

Noi credem în două slujbe  practicate în Biserica Domnului Isus Hristos:

-slujba spirituală, a prezbiterilor (evangheliști, păstori, învățători),

-slujba administrativă, a diaconilor (casieri, secretari, administratori,etc.)

Cele două slujbe sunt încredințate acelor credincioși care se califică conform  Sfintelor Scripturi. Intrarea în slujbă se face  printr-un serviciu special în cadrul Bisericii Locale și implică:

– Chemarea din partea Domnului,

-Ungerea Duhului Sfânt,

-Confirmarea Bisericii Locale.

*Matei 4:18-22; Lc.5:27-28; FA 6:1-7; 14:23; 20:17;  Filipeni1:1; I Tim 3:1-13; 5:17; Tit 1:5-9; I Petru 5:1-4

 • Noi credem că (Duminica) întâia zi a săptămânii este ziua de închinare a Bisericii

Noi credem că ziua de închinare, conform Noului Testament este ziua întâi a săptămânii (Duminica), reprezentând o rânduială nouă spre deosebire de învățătura veche a religiei mozaice când se ținea ziua a șaptea (Sabatul).

Ziua Întâia este confințită prin învierea din morți a Domnului Isus Hristos și prin trimiterea Duhului Sfânt peste Bisericâ la Rusalii.

Primii creștini se adunau pentru închinare în prima zi a săptămânii (Duminica) și aceasta a intrat în practica Bisericii Nou-testamentale.

*Lev.23:15-16; Mc.16:9; Lc.24:1-6; Ioan 20:1; FA 2:1-4; 20:7; I Cor.16:2; Evr.7:12; Apoc.1:10.

 • Noi credem în practica dărniciei

Noi credem că, în conformitate cu învățătura Sfintei scripturi, cei credincioși au oportunitatea și datoria să contribuie material în trei feluri:

-a-ZECIUIALĂ                   -Maleahi 3:10; Mat.23:23; Lc.11:42

-b-DĂRNICIE                     -Prov.3:9; IICor.9:7-7-8.

-c-MILOSTENIE    -Mat.26:11; 25:40; Rom 12:8.

 • Noi credem în practica disciplinei bisericești

Noi credem că Biserica are responsabilitatea de a veghea asupra bunei rânduieli interioare, prin practicarea disciplinei asupra membrilor ei. Disciplina constă în : sfătuire, mustrare, retragerea drepturilor și până la excluderea din Biserică.

*Matei 18:15-17; I Cor.5:11-13; Gal.6:1; II Tes.3:6; II Tim. 2:24-25; Tit 3:10.

=====================================================================

 

Statutul Bisericii Baptiste Independente “FILADELFIA” Rm-Vâlcea

DISPOZIȚII GENERALE

 

            Noi credem că Biserica Locală este un trup al cărui cap este Domnul Isus Hristos. Ea se întemeiază numai pe baza învățăturii Sfintelor Scripturi, se guvernează singură, călăuzită de Duhul Sfânt, trebuind să facă toate lucrurile în decență și rânduială.

            Biserica Locală este liberă (autonomă) față de stat și față de orice alte organizații și structuri laice și eclesiale.

Principiile de credință ale Bisericii sunt cele cuprinse în Mărturisirea de Credință anexată.

            Pentru ca membrii ei să poată înțelege mai bine drepturile, îndatoririle și responsabilitățile ce le revin, afirmăm în scris rânduiala conducerii și organizării Bisericii, crezând că aceasta va promova armonia și buna înțelegere.

            În consecință am adoptat prezentul statut.

 

 

 

ARTICOLUL   I

 

DENUMIREA

Numele acestei Biserici va fi: Biserica Creștină Baptistă Independentă “FILADELFIA” Rm-Vâlcea.

            Adresa poștală a Bisericii este:

 localitatea Rm-Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, 13-15,

jud.Vâlcea, cod 1000, tel & fax 0350 805808.

 

 

 

2

 

ARTICOLUL   II

 

SCOPUL

Secțiunea  1- Afirmarea scopului:

            Scopul acestei Biserici Locale va fi:

 1. Angajarea activă în îndeplinirea Marii Trimiteri, așa cum a fost ea dată de Domnul nostru în Matei 28: 19-20
 2. Adunarea laolaltă pentru închinare, laudă la adresa lui Dumnezeu, părtășie, învățătură, zidire sufletească și o mărturie unitară a credinței.
 3. Practicarea ordonanțelor Noului Testament:

Botezul și Cina Domnului.

 

 

 

Secțiune  2- Mijloacele promovării scopului:

            Pentru a promova și a îndeplini scopul de mai sus, această Biserică se va implica în activități și va conduce lucrări care pot include, dar nu sunt limitate la: servicii de închinare, servicii de evanghelizare, plantări de Biserici, întâlniri de rugăciune, activități de tineret, lucrări de tabără și recreere, progarme radio și televiziune, o școală de zi primară și gimnazială, școală dumunicală, un centru de îngrijire de peste zi pentru copii, o lucrare cu mijloace de transport, activități misionare, tipărirea și distribuirea de materiale creștine, o lucrare de tip azil, cantină socială, un institut biblic, un colegiu și/ sau un seminar.

            Aceste  lucrări nu vor fi considerate ca entități separate, ci ca părți integrante în lucrarea generală a Bisericii.

            Finanyarea activităților Bisericii se va face prin :

Zeciuială, dărnicie, donații și sponsorizări.

 

 

 

3

ARTICOLUL   III

 

MEMBRALITATEA

            Membralitatea în această Biserică va fi limitată la acele persoane care l-au acceptat pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul lor personal, din convingere și libera lor voință, primind credința și botezul în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfânului Duh (prin cufundare), fără deosebire de sex și naționalitate. 

 

Secțiunea  1   -Primirea membrilor

            Primirea membrilor în părtășia Bisericii se face pe baza majorității votului, în orice întâlnire a ei.

Aceasta poate avea loc prin:

 

 1. BOTEZ –O persoană care L-a măturisit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor și Domn, și care este de acord cu crezul Bisericii Locale, poate fi acceptată în membralitate pe baza botezului scriptural, în urma catichezei.

 

 1. SCRISOARE –Pot fi primiți membrii pe baza unei scrisori de recomandare din partea unei biserici cu aceeași doctrină și practică.

 

 1. DECLARAȚIE -O persoană care dă dovadă verbală a recunoașterii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor și a faptului că a fost botezată scriptural într-o biserică cu aceeași doctrină și practică, poate fi primită în membralitate.

 

 1. REABILITARE –Un membru exclus poate fi reabilitat pe baza mărturisirii greșelii și a dovedirii pocăinței.

 

 1. ADERARE –O persoană care dă dovadă verbală a recunoașterii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor, a faptului că a fost botezată scriptural și acceptă crezul Bisericii, poate fi acceptată în membralitate chiar dacă provine dintr-un mediu doctrinar și practic diferit.

 

 

4

 

Secțiunea  2   -Pierderea membralității:

 

 1. MOARTE
 2. TRANSFER -La cererea unui membru, care din motive obiective și sincere, (constatate de către pastor și diaconi), intenționează să se transfere într-o altă Biserică, cu aceeași doctrină și practică, se poate elibera o scrisoare pe baza căreia, acesta să fie primit în noua părtășie frqyeasc.
 3. DISCIPLINĂ

-1.Pot fi aduse acuzații împotriva oricărui membru al acestei Biserici atunci când există dovezi care arată că acel membru este vinovat de propagarea de doctrine care încalcă crezul Bisericii, de conduită contrară principiilor și deciziilor acestei Biserici, sau orice acțiune sau convingere care nu este în acord cu învățăturile Sfintei Scripturi. Astfel de acuzații trebuie aduse înaintea păstorului și a diaconilor, într-un spirit de preocupare iubitoare. Apoi păstorul și diaconii vor face o investigație completă a acuzațiilor. Dacă acuzațiile sunt dovedite se va depune orice efort posibil pentru ca, în concordanță cu Scripturile, să se rezolve problema, iar acuzatul să fie reabilitat în deplinătatea părtășiei.

(Matei 18:15-17; Rom 16:17; I Cor.5:1-13; II Cor.2:6-11; 6:14-15; Galateni 6:1; I Tesaloniceni 5:14; II Tesaloniceni 3:6-15; I Timotei 5:19-22; 6:3-5; Tit 3:10; etc.)

-2.Biserica poate anula membralitatea unei persoane, numai după ce eforturile pastorului și al diaconilor de reabilitare au eșuat, și după ce s-a dat un anunț cu privire la o oportunitate de a fi ascultată persoana în cauză, de către păstor și diaconi. Dacă pe baza acestei întâlniri pastorul și diaconii sunt de acord prin majoritate de voturi, se recomandă Bisericii excluderea membrului, iar acuzatul va fi anunțat de această acțiune în cadrul unui serviciu al Bisericii.

Excluderea se va face prin votul majorității membrilor în bună rânduială, prezenți la adunarea generală a Bisericii.

            -3.Un membru acuzat oficial, în cadrul Bisericii de către păstor și diaconi este automat eliberat din orice funcție, slujbă sau poziție. El nu poate vorbi în adunările generale și nu are drept de vot.

 

17

 

            -4.Orice membru exclus poate fi reprimit ca membru  numai după dovedirea pocăinței sincere și mărturisirea publică a păcatului (păcatelor) în prezența Bisericii și respectând-se procedura acceptării de membrii prin restaurare.

 1. INACTIVITATE

-1.Orice membru care a lipsit de la serviciile obișnuite de

închinare ale Bisericii pentru o perioadă de trei (3) luni sau mai mult, fără a se considera că a fost împiedicat providențial, va fi trecut în registru inactiv fără drept de vot.

-2.Un membru vinovat de obiceiul de a absenta de la serviciile Bisericii pe perioade lungi, nejustificate, acumulând nouă (9) sau mai multe luni, își suspendă singur, automat membralitatea din Biserică.

-3.Trecerea unor persoane din registrul activ în cel inactiv și viceversa în cazul reabilitării, intră în responsabilitatea pastorului și a diaconilor.

 

 

 

 

 

ARTICOLUL   IV

 

SLUJITORII BISERICII

SLUJBE DUHOVNICEȘTI

Secțiunea  I    -Pastorul

 1. Calificări și îndatoriri.

1.Pastorul trebuie să se califice conform celor afirmate în

I Timotei 3:1-7 și Tit 1:5-9.

2.Pastorul este responsabil pentru conducerea spirituală a Bisericii. El trebuie să-și îndeplinească obligațiile biblice ca pastor, episcop și bătrân al Bisericii (I Petru 5:1-4). El va planifica închinarea, predarea, serviciile de evanghelizare și rugăciune ale Bisericii.

Pastorul va supraveghea întreaga lucrare a Bisericii ca și toate activitățile și organizațiile legate de aceasta (Faptele Apostolilor 20:28).

Nici un program și nici o decizie sau activitate a Bisericii nu va putea funcționa fără aprobarea pastorului (Evrei 13:7, 17).

Pastorul va fi un membru <ex officio> (din oficiu) al tuturor comitetelor și organizațiilor legate de Biserică.

Pastorul va acționa ca moderator al tuturor întâlnirilor, iar în absența lui nu se va putea face nici o adunare generală.

*Dacă Biserica nu are pastor, diaconii vor alege o persoană care va prezida.

Pastorul  va numi toți slujitorii ne aleși ai Bisericii, va crea și va stabili ocuparea pozițiilor organizaționale după cum va considera necesar. Va fi responsabilitatea pastorului să angajeze sau să concedieze  membrii plătiți ai conducerii, în pozițiile create în Biserică.

Pastorul va supraveghea pregătirea unui buget anual care va fi prezentat Bisericii spre aprobare.

 

 

 1. Termenul slujbei.

Pastorul va fi chemat pentru un termen nedefinit și va continua în slujbă până când (1) moare, (2) demisionează, sau (3) Biserica votează într-o întrunire specială îndepărtarea lui din slujba Bisericii respective.

Pentru îndepărtarea unui pastor din slujbă va fi necesară o majoritate de 2/3 din voturile membrilor calificați prezenți la întrunire.

În cazul demisiei sau a votului Bisericii, se va face o notificare de 30 de zile.

 1. Chemarea unui pastor.

1.Când în pastorație apare un post vacant, diaconii vor acționa ca și comitet al amvonului.

2.Când este contactat un candidat, i se vor da Statutul și Crezul acestei Biserici, cu care el va trebui să fie de acord și să confirme aceasta comitetului de amvon, înainte de  candidatura sa la pastorala acestei Biserici. 

Nimeni nu va fi invitat să predice Bisericii ca și candidat, până când comitetul de amvon nu l-a ascultat și evaluat.

3.Înainte de vizita candidatului pentru a predica, se va anunța public în cel puțin un serviciu obișnuit al Bisericii, că acesta este un candidat pentru pastorală.

4.În serviciul obișnuit al Bisericii în care predică candidatul, se va anunța data supunerii la vot a candidatului, dacă acesta va fi sau nu chemat ca pastor.

Nu vor fi luați în discuție mai mulți candidați în același timp.

5.Candidatul chemat la pastorală va fi validat printr-o majoritate de 2/3 din voturile membrilor calificați prezenți.

 1. Ordinarea unui pastor.

1.Pastorul sau comitetul de amvon va alcătui o comisie de ordinare formată din minim trei (3) pastori din biserici cu aceeași doctrină și practică.

Această comisie va examina candidatul.

Dacă după examinarea candidatului, comisia va refuza ordinarea, Biserica Locală va decide procedura ulterioară.

 

2.Biserica va organiza ordinarea candidatului la o dată stabilită care va fi anunțată la cel puțin două servicii ale Bisericii. Certificatul de ordinare va fi eliberat de Biserică, și va purta semnăturile pastorilor din comisia de ordinare.

 

 

8

 

 

Secțiunea II   -Diaconii

 1. Calificările și îndatoririle

1.Diaconii trebuie să se califice conform celor afirmate în Faptele Apostolilor 6:1-7 și I Timotei 3:8-13. Viața unui diacon și a familiei sale trebuie să fie evlavioasă și spirituală. Nimeni nu va fi propus să slujească diacon, dacă nu este de acord cu Crezul Bisericii.

2.Îndatorirea unui diacon este să fie un slujitor al Bisericii. Diaconul îl va asista pe pastor în creșterea numerică, materială și spirituală a Bisericii; În vizitarea bolnavilor și nevoiașilor; și va lupta personal pentru câștigarea celor pierduți pentru Hristos.

Îndatoririle sale față de pastor vor fi acelea de a se ruga pentru el sincer și continuu, și de a lupta în orice fel pentru a-l ajuta pe acesta în îndeplinirea îndatoririlor sale scripturale.

Diaconul va avea grijă să asigure cele necesare participării la Ordonanțele Bisericii.

Diaconul va îndeplini orice altă îndatorire pentru care este numit de pastor.

B.Alegerea și termenul slujbei.

     Biserica va alege diaconii anual, după cum este nevoie.

     Dacă nu există candidați calificați, nu vor fi aleși diaconi.

     Diaconii pot fi realeși dacă Biserica dorește acest lucru.

 

 

 

 

Secțiunea  III             -Slujbele administrative.

A.Administrator

            Biserica va alege dintre membrii activi un administrator pe o perioadă de un an. Dacă Biserica dorește, administratorul poate fi reales în această slujbă.

            Administratorul va răspunde de integritatea patrimoniului, întreținerea proprietăților, precum și alte activități cu privire la funcționalitatea bunurilor și imobilelor.

            Administratorul poate primi și alte sarcini din partea pastorului.

 

B.Secretar

            Biserica va alege dintre membrii activi un secrtetar pe perioada de un an. Dacă Biserica dorește, secretarul poate fi reales în această slujbă.

            Secretarul va fi responsabil cu păstrarea și actualizarea atentă a membralității și cu corespondența Bisericii.

            Secretarul va avea în păstrare ștampila Bisericii și formularele cu regim special și va conduce evidența lor.

 

C.Casier

            Biserica va alege dintre membrii activi un casier pe perioada de un an. Dacă Biserica dorește, casierul poate fi reales în acestaă slujbă.

            Casierul răspunde de evidența și păstrarea fondurilor bănești și efectuarea plăților.

            El are obligația de a informa pe pastor înainte de efectuarea oricărei plăți sau alte operațiuni financiare.

            Plățile se vor face prin virament sau cheș.

 

D.Comisia de cenzori

            În scopul verificărilor din punct de vedere financiar contabil a activităților financiare, Biserica va desemna pe durata de un an de zile o comisie de cenzori formată din cel puțin trei membri.

            Cenzorii controlează caseria odată pe an și ori de câte ori sunt solicitați de către păstor.

*Compartimentul administrativ va da socoteală pastorului de întreaga activitate.

Compartimentul administrativ va fi propus și votat în adunarea generală anuală.

 

ARTICOLUL  V

 

ADUNĂRI GENERALE ȘI ALEGERI

 

La Adunările Generale ale Bisericii pot participa doar membrii care sunt în rânduială (Dacă nu sunt excluși sau puși la disciplină).

Adunările generale pot avea loc dacă participă cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor Bisericii.

 

Secțiunea  I    -Adunarea Generală Anuală

Adunarea Generală Anuală va fi programată pentru una dintre Duminicile lunii februarie a fiecărui an.

            Dacă circumstanțele justifică, păstorul poate hotărî o dată alternativă. În acest caz se va face notificarea potrivită. Această adunare va include alegerea slujitorilor și adoptarea bugelului Bisericii.

 

Secțiunea  II  -Adunarea generală Ordinară (de rutină)

            Adunarea Generală Ordinară se poate desfășura în orice serviciu al Bisericii.

 

Secțiunea   III –Adunarea Generală Specială

            Adunarea Generală Specială poate fi convocată de către pastor, sau de diaconi dacă Biserica nu are păstor.

            Anunțarea Adunării Generale Speciale trebuie făcută de la amvon în cel puțin două servicii consecutive înainte de data Adunării.

            Adunările Generale Speciale vor fi necesare pentru cumpărarea, vânzarea și ipotecarea proprietăților imobiliare, precum și pentru alegerea sau eliberarea din slujbă a pastorului.

 

Secțiunea   IV -Propuneri și proceduri

A.Luare de cuvânt.

            Orice membru cu drept de vot care dorește să vorbească cu privire la o propunere, se va ridica în picioare la locul lui și se va adresa moderatorului pentru a fi observat. Fiind observat, vorbitorul îți va limita remarcile la propunerea respectivă.

B.Votarea

            1.O persoană trebuie să fie în bună rânduială cu Biserica pentru a fi în registrul activ și astfel eligibil să voteze.

            2.O propunere va fi supusă la vot de către moderator după ce mai întâi a fost cu claritate reafirmată de el, pentru ca toți să poată vota în deplină cunoștință de cauză.

            Întâi se va cere votul afirmativ, apoi cel negativ. Fiecare vot va fi atât de deliberat, încât toți să aibă oportunitatea de a vota. Apoi moderatorul va anunța clar dacă propunerea a fost acceptată  sau nu. Dacă votul este strâns, se va număra.

            Hotărârile se vor lua cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

 

C.Apelul

            Moderatorul va anunța toate voturile și va decide  întrebările pertinente cu privire la regulile procedurale și ordonarea dezbaterii.

 

D.Suspendare (amânare)

            Suspendarea unei propuneri simple va fi întotdeauna corectă, în cazului în care un membru vorbește sau în timp ce se votează.

 

 

ARTICOLUL  VI

 

ORGANIZAȚII AUXILIARE

Nici un grup auxiliar nu se va organiza în numele Bisericii sau ca activitate legată de Biserică, fără ca îninte să primească autoritatea Bisericii prin pastor.

 

 

 

ARTICOLUL   VII

 

AFILIETRI

 

            Această Biserică va fi strict independentă și de sine stătătoare în toate problemele, și nu va fi sub direcționarea sau controlul nici unei denominațiuni sau federații, ci sub directa conducere a Duhului Sfânt prin pastor și membrii ei.     

            Biserica poate să aibă părtășie și să coopereze voluntar cu alte biserici și organizații, pentru înaintarea Evangheliei.

 

 

ARTICOLUL  VIII

 

AMENDAMENTE

            Acest statul poate fi amendat sau revizuit în orice Adunare Generală a Bisericii, după ce s-a făcut de cunoscut amendamentul, anticipat, în cel puțin două servicii consecutive ale Bisericii și, după ce amendamentul propus a fost afișat în loc vizibil, cu cel puțin două săptămâni înainte de Adunare.

            Statutul poate fi amendat sau revizuit printr-un vot majoritar de 2/3 al membrilor clificați prezenți.

 

 

ARTICOLUL  IX

 

DIZOLVAREA

            În cazul dizolvării Bisericii, patrimoniul se va transmite unei biserici sau organizații non profit, care este în aliniament cu poziția doctrinară a Bisericii, în baza hotărârii Adunării Generale în perioada dizolvării, fără ca acesta să fie divizat.

            În acest caz, nici unul din membrii ei nu are dreptul la patrimoniu.

 

            ====================================

                        ===========================