Psalmul 65

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. O cântare

1Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.

2Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la* Tine. * Isa 66:23

3Mă copleşesc* nelegiuirile, dar Tu vei ierta** fărădelegile noastre. * Ps 38:4 Ps 40:12 ** Ps 51:2 Ps 79:9 Isa 6:7 Evr 9:14 1 Ioan 1:7 1 Ioan 1:9

4Ferice* de cel pe care-l alegi** Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău. * Ps 33:12 Ps 84:4 ** Ps 4:3  Ps 36:8

5În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea* tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării! * Ps 22:27

6El întăreşte munţii prin tăria Lui şi este* încins cu putere. * Ps 93:1

7El* potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor şi zarva** popoarelor. * Ps 89:9 Ps 107:29 Mat 8:26 ** Ps 16:10 Isa 17:12 Isa 17:13

8Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.

9Tu cercetezi* pământul şi-i dai** belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: * Deut 11:12 ** Ps 68:9 Ps 68:10 Ps 104:13 Ier 5:24  Ps 46:4

10îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul.

11Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi paşii Tăi varsă belşugul.

12Câmpiile pustiei sunt adăpate şi dealurile sunt încinse cu veselie.

13Păşunile se acoperă de oi şi văile* se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi cântă. * Isa 55:12


~ citește articolul anterior ~ 


Păstor, Ilie Mondoc – tel. 0745 295 171

Adunarea Baptistă Independentă FILADELFIA, Rm-Vâlcea          

    – Octombrie 2020 –


Ai o intrebare sau vrei sa intri in contact cu noi? Lasa-ne un mesaj:

 

 

Total Website Visits: 91979
Total Page Visits: 32273 - Today Page Visits: 14