INDIFERENȚA

*George Bernard Shaw spunea că indiferența (nepăsarea o numea el) este esența neomeniei, Cehov o numea- moarte prematură, iar Vauvenargues (scriitor francez)- somnul rațiunii.

*Și tânărul bogat din Matei 19 a dat dovadă de indiferență față de chemarea D-lui Isus. A crezut că prin asta păstrează privilegiile, dar de fapt, a pierdut totul, începând cu bucuria, pentru că a plecat trist. El poate fi pus într-o listă a marilor perdanți ai vieții, pentru că niciodată n-a ajuns să fie ce ar fi putut fi, pentru că a ratat momentul vieții sale.

*Nimic nu ne poate face să ratăm momentul oportun, așa cum o face indiferența.

Scopul nostru este să expunem cât de păguboasă este indiferența și să vedem cum se manifestă pentru a putea lupta împotriva ei. Prentru asta  ne folosim de TEXTUL din Matei 27:3-10 & 22-24

Aici este înregistrat momentul de regret a lui Iuda și de rătăcire a poporului care, manipulat de preoți, au cerut răstignirea Domnului Isus Hristos. Sublinierea se pune aici pe indiferența care a domonat acest moment dramatic.

Indiferența a fost și este un rău deosebit, în consecințele sale. Ispita Indiferenșei este foarte activă și astăzi în lume și chiar în Biserică.

În continuare ne uităm la Exponenții, Exprimarea și Extinderea Indiferenței.

  • EXPONENȚII INDIFERENȚEI

Textul din Matei 27 ne oferă doi dintre exponenții Indiferenței; Preoții și Pilat; Doi reprezentanți ai leadership-ului din vremea aceea (religios și politic).

Preoții- Aceștia nu sunt doar exponenți ai Indiferenței, ci și formatori de opinie, care au sucit mintea norodului. Iacov spune că ei vor primi o pedeapsă mai aspră (3:1).

Am văzut zilele trecute la televizor formatori de opinie, ziariști, actori din showbiz-ul românesc, pe care nu ar trebui nici să-i băgăm în seamă datorită vieții lor păcătoase și diferite alte personalități din lumea mondenă, care au cultivat indiferența și au sabotat reușita referendumului pentru buna cuviință umană. E bine că, cel puțin, de acum, îi cunoaștem.

Mt 27:3-5Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s’a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrînilor,4și a zis: „Am păcătuit, căci am vîndut sînge nevinovat. Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta. 5 Iuda a aruncat arginții, și s’a dus de s’a spînzurat. 

Lor li se potrivește cuvântul care spune că ei nu numai că sunt păcătoși, dar și găsesc de buni pe cei ce fac răul. La fel ca preoții, aceștia sunt oameni de la care te-ai aștepta la altceva.

Pilat- Este omul care reprezintă puterea seculară. Și la el, te aștepți să se ridice la înălțimea pretențiilor pentru poziția pe care o deține, dar nu este de loc așa.

Mt27:24Cînd a văzut Pilat că n’ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mînile înaintea norodului, și a zis: „Eu sînt nevinovat de sîngele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 

Pilat ar fi avut puterea să intervină, pentru că puterea i s-a dat de sus (Ioan 19:11), dar a biruit indiferența.

NOTĂ: Când cineva este în pericol de moarte, există oameni la care nu le pasă, iar asta se numește indiferență.

(APLIC) Dar Noi? Noi cum suntem atunci când ar trebui ca pe unii să-i smulgem ca din foc? Ne pasă?

  • EXPRIMAREA INDIFERENȚEI

Matei. 27: 4 & 24 exprimă foarte clar această indiferență. Expresia este : TREABA VOASTRĂ.

Mt 27:4  și a zis: „Am păcătuit, căci am vîndut sînge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.” 

Mat 27:24  Cînd a văzut Pilat că n’ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mînile înaintea norodului, și a zis: „Eu sînt nevinovat de sîngele neprihănitului acestuia. Treaba voastă!” 

Treaba ta Iuda, mori, succes la sinucidere, ce ne pasă nouă, au răspuns preoții, iar Pilat a spus, Treaba voastră, eu sunt nevinovat, nu mă interesează că sîngele acesta se va pune în contul vostru și al copiilor voștri; nu contesază pentru mine că vă distrugeți viitorul, că vine peste voi Titus, ura lumii, Hitler și lagărele lui de exterminare și două mii de ani de suferință; TREABA VOASTRĂ !!!

(APLIC) Nu vi se pare că aceeași atitudine au avut-o unii responsabili în ultimile zile (ale referendumului)? Și din păcate, chiar și unii creștini. Eu am auzit frați care au spus ceva de genul: Nu mă interesează frate: Eu le-am spus părinților și farților mei să se pocăiască, dar nu vor; TREABA LOR. Sțiți ce înseamnă asta? nepăsare și INDIFERENȚĂ criminală (sau esența neomenie, cum spunea Bernard Show.) Dimpotrivă, pe unii să-i smulgeți ca din foc. Este clar că indiferenței nu-i pasă de viitor. TREABA VOSTRĂ !!! Așa se exprimă Indiferența.

  • EXTINDEREA INDIFERENȚEI

Să vedem acum până unde poate merge indiferența. Ce arie acoperea ea atunci când este lăsată să se dezvolte în voie?

Indiferența și efectele ei distrugătoare se extinde:

  • Asupra celui vinovat -Iuda-
  • Asupra celor mulți -poporul-
  • Asupra celor responsabili -Preoții și Pilat-
  • Asupra celui Neprihănit- Hristos-

Deși foarte diferiți unii de alții, toate aceste categorii reprezentative au ceva în comun: MOARTEA

Iuda s-a spînzurat, poporul a fost dat la moarte, (așa cum a cerut, ca sîngele lui Isus să cadă peste ei), preoții au murit și ei vinovați de nepăsare, iar despre Pilat, tradiția spune că s-a sinucis. Despre Isus știm că a murit, dar a înviat, slăvit să fie Domnul !

CONCLUZIE:

Spuneam la început că Indiferența este deosebit de păguboasă, în cosecințele ei.

Antidotul împotriva Indiferenței este adevărul și în special, adevărul despre Isus, despre Dumnezeu.

Indiferența se cultivă prin manipulare, minciună și diversiune. Și vine pe fondul nevegherii din partea multora.

Indiferența pare a te scuti de responsabilitate și complicații, dar adevărul este exact opusul.

Indiferența a făcut din suferințele D-lui Isus și a oamenilor un spectacol și o distracție. Cei prezenți acolo (la Golgota) râdeau, își băteau joc, făceau glume, ce mai, se distrau.

Ce credeți că face INDIFERENȚA noastră din suferinșele celor din jur?  Aceasta este o întrebare asupra căreia trebuie să ne aplecăm cu toată seriozitate.

Indiferența ne afectează puțin prezentul și mult viitorul, ne afectează puțin pe noi și mult pe copiii noștri.

Prețul indiferenșei este prea mare. Nu merită să fii indiferent cu orice preț. De obicei suntem indiferenți acum, dart plătim prețul mai tîrziu.

Însă cea mai mare indiferență este cea față de mîntuire. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mîntuire așa de mare…?( Evrei 2:3) 

Cheia este să ne pese, să nu fim dintre cei indiferenți.

Domnul să ne ajute ca la sfârșitul vieții noastre să putem spune, cel puțin, ca robul netrebnic: Am făcut ce eram datori să facem, n-am fost indiferenți.

Prin asta am face diferența, Amin!!!

 

Păstor, Ilie Mondoc – tel. 0745 295 171

Adunarea Baptistă Independentă FILADELFIA, Rm-Vâlcea          

    – Octombrie 2018

13391total visits,23visits today