ÎNTREBAREA POTRIVITĂ A PRIMĂVERII:

Ș T I I    T U    C I N E ? ? ?

     “ Știi pentru ce ți se încălzesc veșmintele, cînd se odihnește pămîntul de vîntul de miazăzi?  Iov 37:17

Așteptăm primăvara, dar ne plecăm supuși Celui ce conduce anotimpurile, rânduind toate după înțelepciunea Lui, și mereu surprinși de buna plăcere a voiei Sale, acceptăm cu încredere planificarea Sa, bucurându-ne în nădejdea vremurilor mai bune. Astăzi, când mulți caută să-L scoată pe D-zeu din ecuația vieții, ar fi momentul să punem totuși ÎNTREBAREA POTRIVITĂ A PRIMĂVERII: ȘTII TU CINE? Știi tu cine planifică, coordonează, și poruncește aici? Știi tu cine e la pupitrul de comandă al anotimpurilor, frigului și căldurii, vântului și furtunilor, și știi tu care este Numele Lui? Ei bine, glasul credinței ți-ar spune că Domnul este Numele Lui; El scoate vântul din cămările lui, Ier 10:1. Când vine de la miazăzi vântul primenește grădina și stârnește viața mugurilor, totul prinde culoare și conduce la bucurie, roade și la iubirea cea bună a Domnului Cel iubit, cum spune Cântarea Cântârilor 4:16.

Ucenicii cuprinși și ei de uimire, au pus o întrebare năucitoare în Matei 4:41: Cine este Acesta de îl ascultă și vânturile și marea? Bună întrebare! Iar glasul credinței răspunde ferm: Isus, D-zeu este Acesta, Slăvit să fie Numele Lui! Întreaga creație, necuprinsul cu stelele, pământul cu vara și iarna, frigul și căldura, toate răspund la unison întrebării „Cine este Acesta?” , și spun:  *E D-zeu, care scoate vântul din cămările lui, vântul acela care aduce ploaia de la apus, (Vest, Lc 12:54). *E D-zeu, care aduce de la miazănoapte înghețul (Nord, Iov 37:9). *E D-zeu, care aduce de la răsărit arșița și zăduful (Est-Osea 13:15). *E D-zeu, care aduce de la miazăzi căldura pământului, (Sud, Lc 12:55) de se topesc râurile și curge belșugul cerului peste ogorul și peste primăvara noastră. Căci Vijelia vine dela miazăzi, și frigul, din vînturile dela miazănoapte. Dzeu, prin suflarea Lui, face ghiața, și micșorează locul apelor mari. Cine poate să numere norii cu înțelepciune, și să verse burdufurile cerurilor, pentruca să înceapă pulberea să facă noroi, și bulgării de pămînt să se lipească împreună?Iov 37:9-10 și 38:37-38

Și astfel avem întrebarea, dar și răspunsul potrivit al primăverii în glasul credinței; Iată aici un bun început pentru o așa primăvara, Amin!

~ citește articolul anterior ~ 

Păstor, Ilie Mondoc – tel. 0745 295 171

Adunarea Baptistă Independentă FILADELFIA, Rm-Vâlcea          

    – MARTIE 2019  –

18249total visits,28visits today