CRĂCIUN 2018

Romani 1:1-7

Sărbătoarea nașterii se repetă în fiecare an, iar creștinismul, și nu numai, găsește în asta o reală pricină de bucurie, confort și, mulți dintre noi, speranță. Sărbătoarea aceasta afectează sufletele și trupurile oamenilor, atât prin speranța mesajului ei, cât și prin prilejul de a ne îmbrăca și mânca mai special în aceste zile.

Ceea ce trebuie subliniat cu seriozitate, este pericolul ca oamenii să se focalizeze, doar pe acea latură a sărbătorii care afectează trupurile, dar nu și sufletele.

Pavel realizează destul de repede că lucrul acesta se putea întâmpla ușor și creștinilor din Roma, de aceea își începe magnifica Epistolă către Romani, subliniind câteva lucruri importante. Nu putem epuiza bogăția din aceste prime 7 versete, dar ne vom uita de data aceasta la: Mesajul sau Evanghelia Sărbătorii, Natura Sărbătorii și Scopul Sărbătorii…mai mult

  • I. MESAJUL, sau EVANGHELIA SĂRBĂTORII, v. 1 mai mult
  • II. NATURA SĂRBĂTORII

Versetele 3-4 descriu cele două naturi ale lui Hristos: umană și divină, și așa este și natura Sărbătorii Crăciunului.

3  Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, 

4  iar în ce privește duhul sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, 

  • 1. Natura fizică, v. 3: Asta se referă la Omul Hristos.

Pavel ne îmbogățește prin intervenția din Filipeni  2:7-8, unde subliniază că D-l Isus  S’a desbrăcat pe sine însuș și a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. 8  La înfățișare a fost găsit ca un om, S’a smerit și S’a făcut ascultător pînă la moarte, și încă moarte de cruce. 

Nici odată nu am fi putut să ne apropiem de D-zeu, de pieptul, de inima și de mângâierile Lui fără întruparea lui Hristos.

Să ne gândim și la faptul că fără Hristos, nu aveam un mijlocitor care să facă posibilă apropierea nostră de Tatăl, dar atunci când vorbim despre D-l Isus, nu mai este nevoie de nici un mijlocitor. De Persoana Domnului Isus ne putem apropia direct, fără intermediari și fără preoți. El ne cheamă, Veniți la Mine, ne întinde mâna, ca lui Petru când se afunda în valuri și ne desfată la pieptul Său ca pe Ioan, ucenicul iubit. Și toate astea, datorită naturii Sale Umane.

  • 2. Natura spirituală, v. 4: Dacă natura umană se referă la Omul Hristos, natura divină se referă la Dumnezeu Hristos.

Mergem în Ioan 1:1&14 și citim că 1 La început era Cuvîntul, și Cuvîntul era cu Dumnezeu, și Cuvîntul era Dumnezeu. 14  Și Cuvîntul S’a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 

Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare fizico-spirituală. De aceea, aducem trupurile noastre ca o Jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, iar aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea noastră (Rom 12:1). Este o lucrare completă pe care o facem, pentru că ea implică toată ființa noastră, fizică și spirituală.

Ca și în primul veac al creștinismului, există și astăzi o mulțime de erezii despre Persona lui Hristos. Un exemplu mai apropiat de noi este explozia, cel puțin de clădiri, ale martorilor lui Iehova, care au apărut în ultimul timp în România. Apoi mișcările carismatice și alte erezii din zona evanghelică, prin care este minimalizată lucrarea suficientă a lui Hristos de la Golgota.

Poate că dacă am vedea mai bine natura spirituală a sărbătorii și, mai mult, a Sărbătoritului, ne-am vindeca de multe nebunii izvodite de mințile umane, arogante și înguste.

  • III. SCOPUL SĂRBĂTORIIJoi: 20 Decembrie

 

La Multi ani!

Păstor, Ilie Mondoc – tel. 0745 295 171

Adunarea Baptistă Independentă FILADELFIA, Rm-Vâlcea          

    – Decembrie 2018

 

14678total visits,28visits today