ANOTIMPURILE VIEȚII

Poți să înozi tu legăturile Găinușei, sau să deslegi frînghiile Orionului?”  Iov 38:31 

În cartea poetică a lui Iov vorbesc filosofi, teologi, pedagogi, și vorbește și Iov. La urmă vorbește D-zeu. Când Domnul îi atrăgea atenția lui Iov spre constelații, probabil acesta putea spune: Doamne, ce mă interesează pe mine stelele de pe cer? Tu nu vezi că eu am aici înmormântări, necazuri și nu mi-a rămas decât un ciob pentru bube?

Însă D-l are un mesaj plin de semnificație pentru Iov:

1-Legăturile Găinușei.

Această constelație de șapte stele indică sosirea primăverii, poate cel mai plăcut dintre anotimpuri, așa cum este frumos descris în Cântarea Cântărilor:  Se arată florile pe cîmp, a venit vremea cântării, și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Primăvara nu poate fi împiedicată să vină la timpul potrivit și nici nu poate fi legată să rămână aici tot timpul anului, așa cum ne-ar place. Tot așa, într-un sens spiritual, este sezonul care eliberează harul aducător de primăvară pentru sufletul în care, înainte a fost iarnă, întuneric, frig, moarte, și nerodire.

Nici Iov și nici un alt om nu poate lega acest ciorchine de stele (Găinușa)  așa cum a făcut-o Domnul, pentru a menține o viața de permanentă primăvară.

2-Frânghiile Orionului.

Cu această constelație apare iarna și cu ea crivățul, ploaia rece, zăpada și ghiața, care leagă pământul, așa că sămânța nu mai poate răsări, nu se mai poate lucra pământul și toată priceperea, uneltele și truda omului devin inutile. Legăturile Orionului sunt atât de tari, că nu există putere omenească să le dezlege, iar Iov învață aici că nimeni nu poate schimba cursul divin al lucrurilor și nimeni nu poate schimba iarna adversităților într-o primăvară a prosperității.

Noi am vrea să fie numai primăvară, să nu avem necazuri și suferințe, dar nu putem lega vremurile bune și nici dezlega pe cele grele. Cel mai bine este să ne supunem în tăcere suveranității lui D-zeu și să așteptăm vremea Lui de schimbare a circumstanțelor. Căci El e Singurul care vrea, și poate aduce lucrurile bune în viața omului, dar după înțelepciunea și la vremea Lui. Iov a învățat lecția, exprimând-o în cuvinte de pocăință, iar aceasta este atitudinea cea potrivită a omului copleșit de prezența măreață a Creatorului divin.

De ce este uneori iarnă în viața noastră? O știe El, care rânduie înțelept fiecare anotimp al vieților noastre. Așadar, să ne încredem în Domnul, căci El, binecuvântatul Stăpân va lucra pentru sufletul credincios!

(Prelucrare după mesajul fratelui Dorin Ștefan din 25 Martie 2018, Rm-Vâlcea)

AMIN !  

Păstor Ilie Mondoc

8834total visits,2visits today