OBIECTIV 2020 – LEGĂTURI PUTERNICE

  • LEGĂTURA DUHULUIFilipeni 2:1

Filipeni 2:1-2  Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mîngîiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină, și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gînd.

  • LEGĂTURA PĂCIIEfeseni 4:3

Efeseni 4:3  și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii

  • LEGĂTURA DRAGOSTEIColoseni 3:14

Col 3:14  Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvîrșirii

  • LEGĂTURA FRĂȚEASCĂFaptele apostolilor 2:42

Fapte 2:42  Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frîngerea pînii, și în rugăciuni. 

Chiar dacă, uneori ar părea că unele dintre legăturile noastre se destramă, totuși, Domnul le poate vindeca, reface și întări în anul 2020.

Să sperăm, să ne rugăm și să ne dorim asta!

 

Propunere de ANGAJAMENT: Pentru că suntem la început de an și oamenii fac angajamente, haideți să respectăm tradiția si să facem și noi, pentru anul 2020, patru angajamente importante:

1-Mă angajez să respect pe Duhul Sfânt, în așa fel încât să nu deteriorez Legătura Duhului în comunitatea noastră de credincioși,

2-Mă angajez să respect pe frați și să nu intru în conflict cu nimeni, așa încât să nu deteriorez legătura păcii din comunitatea noastră de credincioși,

3-Mă angajez să respect Cuvântul D-lui, iubind necondiționat pe semeni, așa încât să nu deteriorez legătura dragostei din comunitatea noastră de credincioși,

4-Mă angajez să respect pe Hristos, prețuind relația din Trupul Său și să petrec cât de mult pot împreună cu frații și surorile, așa încât să nu deteriorez legătura frățească din comunitatea noastră de credincioși,

Și pentru că toate aceste patru legături sunt legături bune, mă angajez să le împlinesc și mă rog D-lui să mă ajute să le întăresc în anul nou, 2020.

Semnat astăzi, …………………………………….

Numele și Prenumele:…………………………………….

semnătura:………………………….

Binecuvântare, Biruință, Legături Puternice și LA MULȚI ANI

vă dorește fratele păstor Ilie Mondoc  

 

~ citește articolul anterior ~ 

Păstor, Ilie Mondoc – tel. 0745 295 171

Adunarea Baptistă Independentă FILADELFIA, Rm-Vâlcea          

    – Ianuarie 2020 –