PROCESUL ÎNVĂȚĂRII

…Doamne, învață-ne…   Luca 11:1

Ne aflăm în pragul începerii unui nou an școlar, și cu asta, un nou episod al procesului învățării. Înțelepții au numit învățarea în diferite feluri, căutând să argumenteze pentru beneficiile neîndoielnice ale deșteptării noastre intelectuale. Deși au existat și erori, iluminismul, revoluția, emanciparea și progresul sunt doar câteva realizări, pe care, ne place să le categorisim benefice și mereu bine venite. Superficialitatea și mai ales incultura, sunt responsabile de mult rău în istoria umană.

Chiar și Scriptura așează necunoașterea în boxa acuzaților în procesul celor care pier din lipsă de cunoștință (Osea 4:6).

Adevărul ne face slobozi în toate privințele, fie că vorbim despre adevărul spiritual, social, psihologic sau cum vrem să-l mai numim. Iar ajungerea la acel adevăr eliberator se face indiscutabil prin procesul învățării. Unii s-au născut gata învățați, așa că nu mai au nevoie să învețe nimic, însă ucenicul din Luca 11 a înțeles cât de multe mai are de învățat, de aceea se duce cu această cerere fericită exact la Persoana potrivită rugându-se: Doamne, învață-ne…

Dacă Dumnezeu te-a așezat în preajma cuiva care te-ar putea învăța, nu mai zăbovi nici o clipă. Beneficiile învățării nu sunt deloc o probabilitate, ci o certitudine, iar (1) cine refuză procesul învățării, își refuză propriul progres, (2) cine amână procesul învățării, își amână propria bunăstare, însă (3) cel ce pornește hotărât în procesul învățării, este un om înțelept, și se va face și mai înțelept (Proverbe 1:5). Așadar, compătimire pentru cei leneși și șovăielnici, și succes celor hotărâți să învețe Acasă, la Biserică sau la Școală. Marele Învățător al tuturor timpurilor, care Își oferă și astăzi binecuvântarea de a ne învăța este Domnul Isus. El a spus un lucru perfect valabil și pentru noi: Învățați de la Mine…( Matei 11:29)

Fiți binecuvântați în anul de învățare 2019-2020.     

~ citește articolul anterior ~ 

Păstor, Ilie Mondoc – tel. 0745 295 171

Adunarea Baptistă Independentă FILADELFIA, Rm-Vâlcea          

    – SEPTEMBRIE 2019  –